** ชุดนี้มีกล้องวงจรปิดให้เลือกติดตั้งได้ 2 แบบ คือ รุ่น HA-72B20 (ทรงกระบอก)และ รุ่น HA-72D20 (ทรงโดม)**

** Support Cloud hiviewonline **

รายละเอียดงานติดตั้งกล้องวงจรปิด

1.ติดตั้งชุดกล้องวงจรปิดแบบมาตราฐาน โดยเดินสายแบบเดินลอย (ตีกิ๊ป) กรณีลูกค้าต้องการให้เดินสายแบบร้อยท่อ หรือ ใส่รางครอบสาย

ทางร้านคิดค่าอุปกรณ์เพิ่มตามที่ใช้จริงหน้างาน

2.บริการเดินสายนำสัญญาณกล้องวงจรปิด และ สายไฟ ให้จุดละ 25 เมตร ในกรณีใช้เกินจากจำนวนดังกล่าว ทางร้านคิดค่าอุปกรณ์สายนำสัญญาณเพิ่ม ราคาเมตรละ 30 บาท

3.บริการเซ็ตระบบออนไลน์ให้ฟรี

1.กล้องวงจรปิด HIVIEW รุ่น HA-72B20

2.กล้องวงจรปิด HIVIEW รุ่น HA-72D20

3.เครื่องบันทึก (DVR) HIVIEW รุ่น HA-7216

4.สายนำสัญญาณ RG-6 DBY รุ่น CCTV100AC / CCTV500AC

5. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล HARDDISK

 

บริการติดตั้งจานดาวเทียม กล้องวงจรปิด ทีวีดิจิตอล และวางระบบทีวีรวม (matv) ทุกระบบ