ชุดจานดาวเทียม พร้อมติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง

เสาอากาศ ดิจิตอลทีวี พร้อมติดตั้ง

    

ชุดงานระบบทีวีรวม ( MATV )

    

ชุดงานระบบทีวีรวม (MATV) ดิจิตอลทีวี

บริการติดตั้งจานดาวเทียม กล้องวงจรปิด ทีวีดิจิตอล และวางระบบทีวีรวม (matv) ทุกระบบ