โปรโมชั่น…ราคาพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด Hi-view

 

 ชุดกล้องวงจรปิด Hi-view ระบบ AHD

AHD (Analog High Definition) เป็นระบบกล้องวงจรปิดที่มีความละเอียดสูง สามารถส่งสัญญาณไปในสายเคเบิลได้ถึง 500 เมตร บนสายเคเบิ้ลกล้องอนาล็อกทั่วไปที่รู้จักกันดีคือสาย RG โดยใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาจากเทคโนโลยี Y/C ของระบบภาพ TV, เทคโนโลยีการกรองสัญญาณ ,เทคโนโลยีการลดสัญญาณรบกวน 3D Noise ทำให้ได้ภาพที่มีความละเอียดสูง และระบบ AHD จะไม่มีการบีบอัดหรือ การเข้ารหัสทำให้ภาพที่ได้เป็น Real-Time ไม่มีการหน่วงของสัญญาณ และเมื่อเปรียบกับสัญญาณ CVBS ที่มีความละเอียดเท่ากันแต่คุณภาพของภาพ ของ AHD ดีกว่า อีกทั้งระบบเป็นแบบเปิด สามารถใช้งานกับกล้องวงจรปิด และเครื่องบันทึกที่เป็น AHD เหมือนกันได้ ในส่วนของ Chip ประมวลผลเป็น Next Chip ผลิตโดยผู้ผลิตชั้นนำจาก เกาหลี ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการกล้องวงจรปิดได้มีการพัฒนา และกระจายเทคโนโลยี ไปยังผู้ผลิตกล้องวงจรปิดชั้นนำ จึงทำให้กล้องวงจรปิดระบบ AHD ออกสู่ตลาดกล้องวงจรปิดจำนวนมาก ทำให้มั่นใจได้ว่า จะเป็นระบบกล้องวงจรปิดอีกระบบที่เข้ามาทดแทน กล้องวงจรปิดระบบอนาล็อกแบบเดิม

 ชุดกล้องวงจรปิด Hi-view ระบบ AHD (กลางคืนภาพเป็นสี)

 ชุดกล้องวงจรปิด Hi-view ระบบ IP Camera

กล้องวงจรปิด ip camara ส่งสัญญานภาพเป็นดิจิตอล ความละเอียดบอกเป็นพิกเซล์ ความคมชัดข้อนข้างสูง กล้องวงปิดแบบIP Camera เป็นกล้องที่ต้องตั้งค่า IP ผ่านระบบเครือข่าย เพื่อกำหนดตัวตนในการแสดงภาพ และต้องอาศัยสายชนิด LAN หรือ CAT5 มาเป็นตัวต่อเชื่อมต่อ หรือ บางรุ่นอาจใช้เป็นแบบไร้สายได้ ระบบนี้มีราคาแพงกว่าระบบแรก และต้องอาศัยความรู้มากกว่าในการเซ็ตระบบ

  ชุดกล้องวงจรปิด Hi-view ระบบ WiFi

บริการติดตั้งจานดาวเทียม กล้องวงจรปิด ทีวีดิจิตอล และวางระบบทีวีรวม (matv) ทุกระบบ