อุปกรณ์ในชุดโปรโมชั่น

อุปกรณ์ที่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มหน้างาน

อุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับลูกค้าที่ต้องการติดตั้งเพิ่มเติม

ภาพตัวอย่างการติดตั้งกล้องวงจรปิด

  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image

SPECIFICATION FEATURES

 

บริการติดตั้งจานดาวเทียม กล้องวงจรปิด ทีวีดิจิตอล และวางระบบทีวีรวม (matv) ทุกระบบ